با گذشت بیش از صد روز از شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری اوکرائینی از سوی سپا پاسداران و درحالیکه دیکتاتوری ولی فقیه تلاش دارد تا در سایه سنگین ویروس کرونا و تبعات آن برجهان، پرونده این کشتار خونین را لاپوشالی نماید، اما وزیر خارجه اوکرائین همچنان بر استرداد جعبه سیاه و رسیدگی به این پرونده تاکید کرده است.

ویروس ولایت – رشد اقتصادی منفی ۶درصد!


بحران رکود تولیدی و اقتصادی و به تبع آن رشد افسار گسیخته بیکاری، تورم و گرانی در ایران آخوند زده به یقین تابع بروز ویروس کرونا در جهان نیست، بلکه ریشه‌یی عمیق در سیاستهای حکومتی دارد که سنگ‌بنای آن را از روز نخست بر سه مؤلفه «سوء‌مدیریت، غارت و فساد سازمانداده شده» استوار شده است.


درحالیکه شیخ حسن روحانی عامدانه تلاش دارد تا نه تنها بحران ناشی از ویروس کرونا را کنترل شده به نمایش بگذارد، بلکه فراتر از آن روند عادی سازی و از سرگیری فعالیت های اقتصادی و تجاری را «تحت عنوان «فاصله گذاری هوشمند» تسریع نماید، سازمان نظام پزشکی در بیانیه ای نسبت به اجرایی نمودن این طرح هشدار داده است.

 ارتـش‌آزادیبخـش‌‌مـلی‌‌ایــران  شماره ۲۴- شمار بهت‌انگیز و جانگداز  قربانیان فاجعه کرونا در ۲۶۳ شهر کشور  از مرز ۲۵۰۰۰ تن عبور کرد


آمار ۲۵ هزار جان‌باخته کرونا پشت هر انسانی را می‌لرزاند
خامنه‌ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم
مانند جنگ ضدمیهنی و مانند قتل عام زندانیان سیاسی، استراتژی کلان تلفات انسانی
و فرستادن مردم به میدان‌های مین کرونا را در پیش گرفته اند

پزشکان و کادرهای درمانی قربانیان ویروس ولایتبا گذشت بیش از ۳ ماه از شیوع ایپدمی کرونا در شهرهای کشور که بنابرداده های سازمان مجاهدین خلق و تا تهیه این گزارش، جان بیش از «۲۵ هزار» هموطن ما را گرفته است، اکنون شاهد فشارهای مضاعف حکومت بر کادرهای پزشکی و درمانی شریف در بیمارستان ها و درمانگاه ها می باشیم.

صفحه7 از303