شدت گرفتن جنگ گرگها برسر نمایش انتخاباتبا ورود خامنه ای به صحنه نمایش انتخابات و موضعگیری صریح وی به نفع شورای نگهبان که مهر تائیدی بر سیاست انقباض وحذف باند مقابل می باشد، اکنون آخوند روحانی ضمن زدن پاتک، تلاش دارد تا با «لایحه اصلاح نظارت بر انتخابات» دستان ولی فقیه را در پوست گردو بگذارد.

برجام ۲ در راه است؟سفر مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا به دیکتاتوری اخوندی هم در داخل و هم خارج از کشور با حواشی و رایزنی هایی همراه بود.


قهرمان پاکباز مجاهد خلق، ذبیح‌الله مداح (فرمانده منصور) که پس از چهار دهه نبرد در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی در بیمارستانی در آلبانی در اثر خونریزی منتشر مغزی درگذشت، روز شنبه۱۲ بهمن ۹۸ با تشییع و تجدید پیمان یاران مجاهدش به خاک سپرده شد و به جاودانه فروغهای آزادی پیوست.

صفحه4 از290