با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و را افتادن سیاه‌چاله‌ای به‌نام تحریم‌ها علیه دستگاه مالی و اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، تمام هم وغم رژیم بر راه‌اندازی آب باریکه‌ای به‌نام «کانال ویژه مالی» که بعداً «به «اینس‌تکس» تغییر نام و هویت داد، متمرکز گردیده است.

رژیم آخوندی – توسعه برنامه موشکی در سایه ماهوارهشکست چندباره پرتاب موشک بالستیک به فضا از سوی دیکتاتوری ولی فقیه اکنون دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته که رژیم آخوندی در سایه آزمایش پرتاپ ماهواره به فضا، مطامع و سیاست های مخرب دیگری در ضمیر خود دارد.با گذشت قریب یک ماه از سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پاسداران، اکنون وکلای قربانیان این سانحه عامدانه از ارجاع پرونده محاکمه خامنه ای و سپاه پاسداران به یک محکمه بین المللی خبرداده اند.

صفحه3 از290