با کمال تاسف و تاثر، اشرف نشان پرشور محمد محبی، جمعه ۱۷ ژانویه۲۷دیماه۹۸ در شهر زوریخ در سوئیس در اثر ایست قلبی در گذشت و به یاران شهید و صدیقی که سالها در کنار آنها مختلف فعالیت کرده بود پیوست.

درگذشت اشرف نشان پرشور محمد محبی

محمد پس از ربودن انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی ضد بشر با مجاهدین آشنا گردید و با شروع دستگیریها و اعدام جوانان مجاهد و مبارز، خود نیز به جرم هواداری و کمک رسانی به سازمان مجاهدین دستگیر و بیش از سه سال در لاهیجان در اسارت دژخیمان و تحت آزار و شکنجه قرار داشت. وی طی سالیان، در کلیه فعالیتهای هواداران مجاهدین و مقاومت ایران شرکت فعال داشت.

درگذشت اشرف نشان پرشور محمد محبی

در دوران یکدهه پایداری پرشکوه برای پیروزی در اشرف، محمد تمام توانش را برای دفاع از حقوق مجاهدان اشرف و حفاظت آنها بکار گرفت و یکی از اشرف نشانهایی بود که در تحصن بیش از ۱۰۰۰ روزه هواداران مجاهدین و مقاومت ایران برای نجات جان رزمندگان مجاهد در اشرف و لیبرتی سر از پا نمیشناخت و بی نام و نشان و ثابت قدم علیرغم بیماریهایی که داشت لحظه ای از تلاش برای دفاع از حقوق اشرفیان باز نمی ایستاد.
وی در آکسیون، تظاهرات، کنفرانس و سمپوزیوم‌ها در کشورهای اروپایی در دفاع از مقاومت و حقوق حقه مردم ایران شرکت فعال داشت و تا پایان عمر پربارش در زمینه های مختلف از جمله کمک مالی به سیمای آزادی و برگزاری میز کتاب به فعالیتهایش ادامه داد.
درگذشت این اشرف نشان پرشور و یار دیرین مجاهدین را به بستگان و بخصوص به همسر و فرزندانش و همچنین به اشرف نشانها و خانواه بزرگ مقاومت بوِیژه به یاران و دوستانش در سوئیس تسلیت میگوییم.
نامش و یادش در همه فعالیتها برای آزادی میهن و در فردای پیروزی و آزادی ایران، زنده و ماندگار خواهد بود.