بلومبرگ:‌ نیکی هیلی خواهان قراردادن رژیم ایران در کانون دستور کار سازمان ملل شد

خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین گزارش داد نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواهان این است که رژیم ایران در کانون دستور کار سازمان ملل قرار گیرد.

وی که ریاست چرخشی بالاترین نهاد تصمیم گیرنده سازمان ملل را در ماه جاری در دست دارد می خواهد از یک اجلاس ماهانه حول وضعیت خاورمیانه و مساله فلسطینی استفاده کند و با نقش رژیم ایران در یمن و سوریه و حمایتش از حزب الله برخورد کند.
به گزارش بلومبرگ نیکی هیلی فوریه گفته بود بطوری باورنکردنی، بخش امور سیاسی سازمان ملل متحد، کل این بخش را به امور فلسطینی اختصاص داده است در حالیکه هیچ قسمتی به دولت شماره یک حامی تروریسم اختصاص داده نشده است.
سوزان مالونی کارشناس ارشد موسسه بروکینگز واشینگتن گفته است آمریکا به دنبال این است که رژیم ایران را نه فقط یک دولت بد بلکه یک دولت یاغی جنایتکار که در جنایات وحشتناک در سراسر این منطقه دست دارد، نشان بدهد...
بلومبرک ۳۱ فروردین ۹۶