روز یکشنبه تظاهرات مردمی با شرکت گسترده دانشجویان وزنان و دیگر اقشار مردم در بغداد، نجف، کربلا، العماره، ناصریه، حله، بصره، کوت، دیوانیه و سایر شهرهای استانهای میانی و جنوبی عراق برگزارشد.

کارزار جهانی ایرانیان در گرامیداشت  سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

 

ایرانیان آزاده در سراسر جهان، روز شنبه ۱۹ بهمن، مصادف با سالگرد شهادت اشرف و موسی و دیگر یارانشان در مصاف با خمینی ضدبشر(عاشورای مجاهدین)، وهم‌چنین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی را با برگزاری تظاهرات و تجمع‌ها گرامی داشتند.

صفحه10 از5933