تظاهرات علیه حضورظریف، وزیر خارجه فاشیسم مذهبی و نماینده رژیم قاتل در مونیخ

روز جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، ایرانیان آزاده و اشرف نشانها از سراسر آلمان در مونیخ دست به تظاهرات زدند و حضور جواد ظریف گماشته دیکتاتوری تروریستی و فاشیسم مذهبی حاکم برایران را محکوم کردند و خواستار اخراج ظریف از مونیخ شدند.

صفحه8 از5933