عفو بین الملل:‌ سران رژیم ایران به پنهانکاری در مورد هزاران اعدام فراقانونی سال ۶۷ ادامه می دهند


عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز سه شنبه ۲۹بهمن ۹۸ منتشر شده به قیام آبانماه و کشتار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور خمینی دژخیم و موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخته است.

تظاهرات در دانشگاه پلی تکنیک در چهلم قربانیان هواپیمای اوکراینی


روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) به مناسبت چلهمین روز جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، که در روز ۱۸ دی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، دست به تظاهرات زدند.

صفحه6 از5933