زالی:‌ درصد بستری ما رو به افزایش هست نه تنها به هنوز به نقطه کفه ای نرسیدیم بلکه کماکان هنوز در نقطه منحنی شتابان هستیم

غربالگری که ما اصلا امکانش را نداریم. بهتر است اصلا سناریوی آن را هم مطرح نکنیم. امکانات تجهیزاتی ما اجازه این بضاعت رانمیدهد.
مهمترین بحث در کرونا نیروی انسانی است که خسته شدند احساس کسالت می کنند.

تلویزیون رژیم ۱۸فروردین۹۹
زالی: الان مریضهایی به ما مراجعه می کنند که علائم بالینی شدیدتری دارند به همین دلیل درصد بستری ما رو به افزایش هست.
مجری: پس الان قصه نه تنها ادامه داره بلکه شدیدتر هم شده
زالی: بله
...ما نه تنها به هنوز به نقطه کفه ای نرسیدیم بلکه کماکان هنوز در نقطه منحنی که باید برای آن ترسیم کرد به صورت شتابان هستیم
... در بیماری که درمان نداره و مصون سازی با واکسن هم نمی شود انجام داد تنها راه ان ایزولاسیون ادمهاست هیچ راه دیگری ندارد
...غربالگری که ما اصلا امکانش رو نداریم بهتر است اصلا سناریو را هم مطرح نکنیم!!! چون جمعیت تهران خیلی زیاده متنوع است گسترده است امکانات تجهیزاتی ما اجازه این بضاعت رو نمیده.
...بحث ساختار فیزیکی نیست مهمترین بحث تو کرونا نیروی انسانی ما هست که خسته شدند بلاخره احساس کسالت می کنند.
...واقعا اگر امروز ما یک کسی که قبلا شب عید همه امیدش به این بود که کنار خیابان دستفروشی کند الان ما این را محروم کردیم درامدی اصلا ندارد زندگی اش در شرف در هم پاشیدن است این قبل از اینکه معذرت می خواهم از کووید 19 بمیره از گرسنگی می میرد.