دیلی استار انگلستان در شماره ۱۷فروردین خود با اشاره به آمار اعلام شده سازمان مجاهدین خلق ایران در آن تاریخ گزارشی ارائه کرد.

دیلی استار می نویسد:‌ بدنبال کمپین دروغپراکنی رژیم ایران، اپوزیسیون ایران اعلام کرد بیش از ۱۷۵۰۰نفر در ایران در اثر پاندمی کرونا جان باخته اند. معنای این آمار این است که ایران بیشترین شیوع کرونا در جهان را داشته و از آمار ایتالیا که به ۱۵۳۶۲ فوتی رسیده گذشته است. سازمان مجاهدین که رژیم ایران را متهم به دروغ پردازی کرده گفته است این ویروس کشنده به ۲۴۰شهر در تمامی ۳۱ استان ایران سرایت کرده است.

دیلی استار افزود: پزشکان در ایران گفته اند شمار مبتلایان در حال رسیدن به نقطه اوج است در حالیکه آمار رژیم حاکی از پایین رفتن شمار مبتلایان است. پزشکان ایرانی گفتند رژیم در رابطه با تلفات کرونا دروغ گفته و می گوید.
یک پزشک ایرانی به روحانی گفت تقاضای من این است که با فاکت حرف بزنیم، نمی توان کشوری را با حدس و گمان اداره کرد. من بعنوان یک پزشک می گویم ما از خیلی از پتانسیل ها استفاده نکردیم. تمام دنیا غافلگیر شد اما ما درحالی غافلگیر شدیم که دستانمان بسته بود.