رسانه های بین المللی به ورشکستگی و تحریم کامل خیمه شب بازی انتخابات مجلس آخوندی از سوی مردم تائید کردند.

کریستین ساینس مانیتور:سوت وکورترین انتخابات
کریستین ساینس مانیتور آمریکا– ۲۱فوریه۲۰۲۰: ناامیدی، بی‌تفاوتی و خشم روزافزون ایرانیان نسبت به نظام حاکم، و ناتوانی مکرر این نظام در بهبود بخشیدن به زندگی مردم از طریق صندوق‌های رأی، منجر به یکی از سوت و کورترین کارزارهای انتخاباتی شده است. یاسر، یک راننده تاکسی گفت: من شک ندارم دیر یا زود رژیم سقوط خواهد کرد. قربانیان تظاهرات ماه آبان را فراموش نکنیم. آنها به خاطر ما به خیابان آمدند. ما نمی‌توانیم از رژیمی که آنها را در روز روشن به قتل رساند حمایت کنیم.»

تایمز مالی: شرکت کمتر از سالیان قبل است
تایمز مالی انگلستان – ۲۱فوریه۲۰۲۰: در تهران شهری که در مخمصة بحران اقتصادی قرار دارد فضای غیر فعالی برقرار (بود) و علائم کمی از برگزاری انتخابات وجود داشت. در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری در پایتخت جمعیت کمی از رأی‌دهندگان وجود داشت... شرکت در انتخابات کمتر از سالیان قبل است، در این‌صورت به مشروعیتی که رژیم خواهان کسب آن از انتخابات است ضربه وارد خواهد شد. این امر هم‌چنین بیانگر احساس عمیق سرخوردگی و بی‌اعتمادی بسیاری از ایرانیان در رابطه با سران تمامی طیف سیاسی در (حکومت) ایران است».
یک خانم خانه‌دار گفت: «من بین بد و بدتر انتخاب نمی‌کنم و هرگز در انتخابات شرکت نخواهم کرد».

خبرنگاران خارجی: بی اعتمادی مردم به رژیم، بی توجهی به انتخابات
 خبرنگار ان.پی.آر. رادیوی ملی آمریکا از تهران – ۲۱فوریه۲۰۲۰:دستگاه انتخابات مجلس (رژیم) ایران به‌راه افتاد، اما من چیزی از توجه جدی به این انتخابات در میان مردم ندیدم... با چندین تن از جوانان دیدار کردم که گفتند، هیچ سودی در رأی‌دادن ندارند...

خبرنگار ار.ت.اس. رادیو سوئیس از تهران– ۲۱فوریه۲۰۲۰: این انتخابات ظاهراً توجه هیچ‌کس را دست‌کم در تهران بر نیانگیخت... یک شهروند در مصاحبه با ارت.اس. گفت: رژیم آخوندها تا ابد بر سر کار نخواهد ماند. روزی تغییر فرا خواهد رسید...

فرانس ۲۴– ۲۱فوریه۲۰۲۰: مردم در ایران جانشان به لبشان رسیده است. مردم از فساد خسته شده اند. اعتمادشان نسبت به این رژیم از بین رفته است... سرکوب وحشیانه تظاهراتها در آبان ماه گذشته مردم را علیه رژیم برانگیخته است. بنظر میرسد که میزان رأی آنطور که رژیم میخواهد نخواهد بود.