روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) به مناسبت چلهمین روز جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، که در روز ۱۸ دی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان شعار می دادند: «نه صندوق، نه آراء، تحریم انتخابات»، «مردم درگیر فقرند، اینها تو فکر رای اند»، «سپاهی سپاهی، قاتل ما شمایی»، «بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم»، «به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستم‌گر»، «از ایران تا بغداد، فقر و ستم استبداد»، «۱۵۰۰ نفر، کشته آبان ماست»، «مادر چه داغدار است اینجا همه نیزار است»، «آبان دی و خرداد، یاد آر خون و بیداد»، «نه پادگان، نه بنگاه، درود بر دانشگاه»،

مزدوران لباس شخصی و مزدوران سرکوبگر مستقر در دانشگاه، به دانشجویان حمله ور شدند اما دانشجویان در برابر آنها به مقاومت پرداخته و آنها را به عقب راندند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ (۱۶ فوریه ۲۰۲۰)