جمعی از ایرانیان آزاده در استکهلم روز شنبه ۲۶ بهمن، با برگزاری یک تجمع در مقابل پارلمان سوئد، از قیام مردم ایران حمایت کردند.

استکهلم- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران

استکهلم- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران

استکهلم- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران