خامنه ای در دیدار با سرکردگان ارتش تحت امر ولایت فقیه، درباره اضطراب رژیم پس از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران گفت: «دشمنان به دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح هستند».

وی با اذعان به جنگ افروزی و تروریسم صادراتی رژیم افزود: «برکات نیروهای مسلح، علاوه بر ایران، شامل کشورهای دیگر نیز شده است و دست برادری دادن ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی‌ها بود».
ولی فقیه ارتجاع نسبت به رسوایی جهانی تروریسم صادراتی، سرکوب داخلی فاشیسم مذهبی و تبهکاریهای رژیم در قتل عام طبیعت و فجایع سیل، واکنشی مسخره نشان داد و مدعی شد آمریکا پس از چند سال نتوانسته به «سیل و طوفان در مناطقی مانند کارولینا» رسیدگی کند و در کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر، نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملتها هستند، همچنان که نمونه‌ آن در قضیه شنبه‌های پاریس قابل مشاهده است».
خامنه‌ای در یک واکنش زبونانه، در مورد قرار گرفتن امکانات سپاه و ارتش در اختیار مردم، ادعا کرد: «در سیل اخیر، نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات در اختیارشان، به کمک مردم شتافته‌اند».

مجلس ارتجاع نیز شاهد ترس و وحشت بحران درونی حکومت آخوندی درپی لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران بود.

امیر حاتمی وزیر دفاع رژیم، مجلس آخوندی ۲۷ فروردین ۹۸: «نقض آشکار اصول مصرح و قواعد بنیادین حقوق بین الملل در تروریستی خواندن سپاه بعنوان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بدعت خطرناک و بحران سازی در محیط بین الملل است. و چرخه باطل تروریست خواندن بخشی از حاکمیت آغاز شده است.
۲۶دور تحریم آمریکا در ظرف دو سال گذشته و خروج از برجام و روی آوردن به توطئه تروریستی خواندن سپاه گویای این واقعیت است که سلاح تحریم آمریکا قابلیت شلیک به هدف را از دست داده است.... موافقت و حمایت قاطع از این طرح را اعلام می دارم».

موسوی لارگانی، مجلس ارتجاع ۲۷ فروردین ۹۸:‌ اگر بعضی از مسئولین در بیانات خود نمی گفتند، دولت با تفنگ و بدون تفنگ، یا اینکه ما نمی توانیم به دو ارتش حقوق بدهیم، امروز ترامپ دیوانه گستاخ نمی شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان سازمان تروریستی اعلام نمی کردند.

امیرآبادی، مجلس ارتجاع ۲۷ فروردین ۹۸: آنچه که در این طرح آمده که همکاران مطرح می کردند یکی اینکه چرا کل ارتش آمریکا را در این طرح بعنوان ارتش تروریستی ما اعلام نکردیم. اولین نکته این است که ما در حقیقت نمی خواهیم شعار بدهیم، آمدیم بگیم که آنچه که اعلام میکنیم عمل می کنیم و عملیاتی می کنیم.